/[projet1]/users/barnsey123/LUNARCOM/barnsey-color.tap
Defence Force logotype

Contents of /users/barnsey123/LUNARCOM/barnsey-color.tap

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1096 - (show annotations)
Wed Jan 29 17:45:14 2014 UTC (5 years, 8 months ago) by barnsey123
File MIME type: application/octet-stream
File size: 8052 byte(s)
various pics (and barbarella)
1 $ÿÇHIRLOAD
2 ¢¶""U$€¿@ A@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@jjjh`@@Bh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BB`jjjUUUUUUUUUAUUQU@A@AAET@@@@AA@UUTUEUUUUUUB@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@UUUPD@@ET@@@@@@@@@EUU@@@@@@@@@@@@@@EUEUjjjjjjjjjBjbb@``Jjjjjj`@@@@B`hjjbjjjjjj@@@@@@@@@@@@@@@@@@AUT@@@@@@@@@@@@@@@@@@jjbh@@@Bh@@@@@@@Bjjjjj`@@@@@@@@@@@@hjBjUUUUUUUUTAUAP@DAUUUW}UU@@@@@DEDEUUUUUUUB@@@@@@@@@@@@@@@Bjjjjj@@@@@@@@@@@@@@@@@UUP@@@@ET@@@@@@AUUUUUUUP@@@@@@@@@@@APEUjjjjjjjjjBhh`@BBkjjjj@@@@Hbbbjjjjjjj@@@@@@@@@@@@@@@AUUUUUUUP@@@@@@@@@@@@@@@jhjB@@@Jh@@@@@@Jjnojjjjj`@@@@@@@@@@@jBjUUUUUUUUTATA@@UUuUUUT@@D@APAEUUUUUUB@@@@@@@@@@@@@@Jjjjjjh`J`@@@@@@@@@@@@@@UTU@@@@EP@@@@@EUWUUUUUU@@@@@@@@@@ADEUjjjjjjjjjBH``@jjozjjjjj`@@BBH`hJjjjjj@@@@@@@@@@@@@@EUUUUUUT@@U@@@@@@@@@@@@@@jh@`@@@Jh@@@@Bjjj~zjjjjjjh@@@@@@@@@@`JjUUUUUUEUTET@AUUW_w}UUUUUUt@@@@@PAQUUUEU@@@@@@@@@@@@@Bjjjjjjjj`@Bh@@@@@@@@@@@@@UQ@@@@@UP@@@@UUUUUUUUUUUUU@@@@@@@@@A@EUjjjjjjjjhB@@Bnjkzjjjjjjjj`@@HBB@jJjjJjD@@@@@@@@@@@@UUUUUUUUU@@@U@@@@@@@@@@@@@j`b@@@@Bh@@@Bzjjjjjjjjjjjj`@@@@@@@@@hJjUUUUUUUUPAP@UuUWw}]UUUUUUUP@@D@DTQUUUEU@@@@@@@@@@@@Bjjjjjjjjj@@@B`@@@@@@@@@@@@UPAD@@PUP@@@UUUUUUUUUUUQ@UT@@@@@@@@@@EUjjjjjjjjhJh@ojjoznojjjjjhjj@@B@`BbjjhJj@@@@@@@@@@@@UUUUUUUUUT@@@@T@@@@@@@@@@@@j``@@@@B`@@@njjjjjnjjjjh@Bj@@@@@@@@@@JjUUUUUUUUPE@A]UUUWU_}UUUT@EUP@@QP@AEUTEUH@@@@@@@@@@@jjjjjjjjjj@@@@B@@@@@@@@@@@@UP@@@@@EP@@AuUUUUUUUUUUP@@UP@@@@@@D@PETjjjjbjjjhBHBzjjk{zojjjj@@jh@@@@bBjjhJj@@@@@@@@@@@APQUUUUUUUT@@@@@@@@@@@@@@@@@jh@@@@@B`@@Bjjjjjjnzjjj`@@Bh@@@@@@@@@JjUUUUUUUEPD@EUUUU_uUUT@@ET@@@@DPUUPEUH@@@@@@@@@@B`Bjjjjjjjj@@@@@@@@@@@@@@@@@UP@P@@@E@@@UUUUU_}}UUUP@@@T@@@@@@@@@EUjjjjhjJj`B@Jjjjkjjjj@@`j@@@@@hJjhJj@@@@@@@@@@@EDEUUUUUUUUP@@@@@@@@@@@@@@@@jH@@@@@B`@@Jjjjko{~jjjj`@@J@@@@@@@B@JjUUUUUTUEPP@UUUU__UUP@@U@@@@@DUUPUU@@@@@@@@@@@J`Bjjjjjjjjjj@@@@@@@@@@@@@@@UP@@@@AE@@@UUUU_uu_}UT@@A@@@@@@@@@ETjjjjJJbJ`BBjjjo~jj@@B`@@@@hjjhJj@@@@@@@@@@@QAEUWUUUUUUU@@@@@@@@@@@@@@@@jH@@@@@J`@Bjjkoznzh@@@@`@@@@@@@@JjUUUUUUUU@@EUUW}}T@@@@@@P@AAUUPUU`@@@@@@@@@@B@Jjjjjjjjj@@@@@@@@@@@@@@@@U@@@@@@E@@EUUU_UU_UP@@@@@@@@@@@@@UTjjjjjjjJ`@Jjjjjkjh@@@@@@B@@Bjj`Jj@@@@@@@@@@DD@UUUUUUQUUT@@@@@@@@@@@@@@@@j`@@`@@J@@Jjjjk~jk~j`@@@@@@@@@@@@`JhUUUUUUTU@PUUUUWUWuQ@@@DP@@A@DUUPUT`@@@@@@@@@@B@bjjjjj`Jjj@@@@@@@@@@@@@@@@T@@@@@@U@@EUUUUW]UWuP@@@@@@@@@@@@@UTjjjjjjbJ`@Jjjjk~jozh@@@JH@@@@hjj`Jj@@@@@@@@@@@@@AUUUUU@W}U@@@@@@@@@@@@@@@@j`@@@@@J@@Jjjjjjjo~h@@@B`@@@@@@@@JhUUUUUTTU@PEUUUU]U_uT@@EP@@@@QUUPUU`@@@@@@@@@@H@jjjzj`Kh@@@@@@@@@@@@@@@TP@@@@@T@@AUUUU_UUWuP@@AP@@@@@@@@UTjjjbjjJj@@Bjjjk~njkzh@@BhH@@@BJj`Jj@@@@@@@@@@ATEUU_uU@EUUP@@@@@@@@@@@@@@@jH@@@@@J@@Bjjjk~jjjojj@@@@`@@@@@@@`JhUUUUUUTT@@AUUUW}]UU_uT@@@AP@@@@UUUPUU@@@@@@@@@@@hJjk~jj@@jj@@@@@@@@@@@@@@@@U@@@@@@T@@AUUU_}]TAUUP@@@@D@@@@@@@@UTjjjjjjHj@`Bjjk{~jbkz`@@@@J@@B@Bjj`Jj@@@@@@@@@@@TUUUUUUU@@UT@@@@@D@@@@@@@@@@jb@@@@@j@@@jjjkzzj@jj`@@@@N@@@@@@@`JhUUUUUUET@@AUUUWwu}UAUUUT@@@G@@EDUUU@UT@@@@@@@@@@@JBhjjjjj`@Jj`@@@@B@@@@@@@@@@UUD@@@@T@@@UUUUUUUT@UUUT@@@G@@@@@@Q@UTjjjjjjhj@@@Jjjjkjnj`jjjj`@@B`@HJjjj`jj@@@@@@@@@@@DT@UUUUU@@EUU@@@@A@@@@@@@@@@jbHH@@@h@@@Jjjjo~jjj@jjjj@@@B@@@@@@@`jhUUUUUUAT@@@UUUU_U]UUUUUUP@DAAD@AUUU@UT@@@@@@@@@@@JH@Jjjjj`@J`B`@@@@@@@@@@@@@@UQU@@@AT@@@UUUU_uUUQUUUUUP@@A@@@@@@@@UTjjjjjjhj@`@jjjk{znhjojjjh@@hH@Hbbjj`jh@@@@@@@@@@@@@AUUUUUP@ET@P@@@@@@@@@@@@@@jbhjH@@h@@@jjjknjznjjOzjjh@@J@@@@@@B@jhUUUUUUQT@@@]UUWwwu]WuUUT@@DDA@TUUU@UT@@@@@@@@@@@J@BjjjkjhzJj@@@@@@@@@@@@@@@@UQUT@@AP@@@]UUUuWwu}U}UUT@@D@@@@@PQ@UPjjjjjjjh@@@Njjojzn~jjj@@BJbbjjjj`jh@@@@@@@@@@@E@EUUUUuQPUUP@@@@@@@@@@@@@@@jjhhH@@h@@@Njjjj{jjjjjj`@@H@@@@@BH`jhUUUUUUQT@@@WUUUUuUUUUUT@@DADTUUUUAUT@@@@@@@@@@@B@Jjjjjjjh@Jh@@@@@@@@@@@@@@@UUUDDPQP@@@EUUUUww}UUUUUP@@@@@@@A@EAUPjjjjjjbh@`@Jjjjk{jjjjjh@@HHjhjjjj`jh@@@@@@@@@@@E@EUUUUUUT@@P@@@@@@@@@@@@@@@jjj`@@Bh@@@Bjjjk~jojjjjj@@@@@@@@@JJ@jhUUUUUUUPD@@EUUUW}_uUUUUP@@@APQUUUUAUT@@@@@@@@@@@@`Bjjjjjjj@`@@@@@@@@@@@@@@@@UUUUA@QP@@@AUUUWuUUUUUU@@@@@@@@AAEAUPjjjjjjbhB`@Jjjjo{jjjjjb@@@@jjjjjj`jh@@@@@@@@@@@A@EUUUUUUT@T@@@@@@@@@@@@@@@@jjjhj@Bh@@@Bjjjnjjzjjjj`@@@@@@@@Jj@jhUUUUUUEPDP@AUUU_WUUUUP@@@@UUUUUUAUT@@@@@@@@@@@@`Bjjjjojjjj`@@@@@@@@@@@@@@@UUUUPPEP@@@AUUU]_WUU_UUP@@@@@@@EEQAUPjjjjjjbhJh@@jjjzjjozjh@@Jjjjjjjj`jh@@@@@@@@@@@@DEUUUUUUT@ET@@@@@@@@@@@@@@@jjjjbbB`@@@@jjjjzojhjzj@@@@@@@@`Jj@j`UUUUUUEPUTUAUUUu}UU]UP@@DEUUUUUUAUP@@@@@@@@@@@@`Bjjnjjzj`@J`@@@@@@@@@@@@@@UUUUUPEP@@@AUUUU}WUUUT@@@@@@@@AUUAUPjjjjjjb`Jh`hjjj{~ojjjj@@@Jjjjjjjjbjh@@@@@@@@@@@@@AUUUUUuUT@A@@@@@@@@@@@@@@@jjjjjbB`@@@@Jjjkzo~jjjh@@@@@@@@@jj@jhUUUUUUEPUTTEUUU_u_UUUT@@AUUUUUUUUAUP@@@@@@@@@@@@@bjjjjjjjj@@@@@@@@@@@@@@@@@UUUUUQE@@@@@EUU_UWUUUUT@@@@@@@D@UQAUPjjjjjjJ`Jhbjjjjkjjjjj@@@bjjjjjjjbjh@@@@@@@@@@@@AQUUUUUUUP@@@@@@@@@@@@@@@@@jjjjjjJ`B@@@Bjj~k~o~jjjjj@@@@@BBJ@jjBj`UUUUUUE@UTEUUUW_}UUUUU@@AUUUUUUUUAUQ@@@@@@@@@@@@@jjjjjjjj`@@@@@@@@@@@@@@@@@UUUUUUE@@@@@AUU}U_wUUUAU@@@@@@E@@UUAUPjjjjjjJ`jjjbjjk~jzjj`jh@BJjjjjjjjbjj@@@@@@@@@@@@@UUUUUUUUU@@@@@@@@@@@@@@@@@jjjjjJJ`H`@@@jjzjozjj`jh@@@@HJJHjjBj`UUUUUUUAUUUUQU_}W}UUUUT@EUUUUUUUUEUQ@@@@@@@@@@@@@jjjjjjjjj@@J@@@@@@@@@@@@@@UUUUUTU@P@@@AUUUU}UUUUT@@@A@DUQUUEUPjjjjjjJ`jjjjjjozojjjjj@Bjjjjjjjjbjj@@@@@@@@@@@@@EUUUUUUUUU@E@@@@@@@@@@@@@@jjjjjhJ@H@@@Bjkzojjjj`@@@@HhjjJjBj`UUUUUTUAUUUUUU_uUUUT@EUUUUUUUUEUU@@@@@@@@@@@@@Jjjjjj{jjj@@@@@@@@@@@@@@@@UUUUUTUAT@@@@UW_UUTU@@@AAEQUUUUEUPjjjjjjjjjjjjjJojjj@@BjjjjjjjjBjb@@@@@@@@@@@@@EUUUUUuUP@@@@@@@@@@@@@@@@jjjjjhj@hH`@BJkjjhh@@@@@bjjjjjBj`UUUUUTUUUUUUUUW}UUT@@DUUUUUUUUEUU@@@@@@H@@@@@@Hjjjjjjjj`@@@@@@@@@@@@@@@@UUUUUTTAUPP@@UUU_}UUU@@@DDDAUUUUUEUPjjjjjhjjjjjjjjjjjjh@@BjjjjjjjjBjb@@@@@@@@@@@@@@UUUUUUUUP@@@@@@@@@@@@@@@@jjjjjhjBjHb@bJjjzozjjj@@@B@HJjjjjjBj`UUUUUTUUUUUUUUUW}uUU@@@EUUUUUUUUEUU@@@@@@@@@@@@@@Jjjjjjjj@@@@@@@@@@@@@@@@@UUUUUTTEUPTETUUUWUuUUP@@@DEUUUUUUUEUQjjjjjhjjjjjjjjjj{~jjh@@@BjjjjjjjjJjj@@@@@@P@@@@@@@QUUUUUUP@@@@@@@@@@@@@@A@@jjjjjhjJhhjJ@jjjkzjj@@@@BJJjjjjjjJj`UUUUUUUUUUUUUUUU_UU@@@@EUUUUUUUUEUU@@@@@@H@@@@@@B@jjjjjjh@@@@@@@@@@@@@@@`@UUUUUQTUUUUUUUUUU}UP@@@@AUUUUUUUTEUAjjjjjjjjjjjjjjjjj~jh@@@@BjjjjjjjjJjj@@@@@@P@@@@@@@EUUUUUUT@@@@@@@@@@@@@@@@@jjjjjhjjjjjjjjjjjjzj@@@@@BjjjjjjjjJjbUUUUUQUUUUUUUUUUUW}U@@@@@EUUUUUUUUEUU@@@@@@`@@@@@@@jjjjjjj@@@@@@@@@@@@@@@@J@UUUUUQTUUUUUUUUUUUUuT@@@@@AUUUUUUUTEUUjjjjjjjjjjjjjjjjjjozj`@@@@@jjjjjjjjJjj@@@@@@P@@@@TE@UUUUUUU@@@@@@@@@@@@@@@AP@jjjjjbjjjjj~jjjjjjjjh@@@@@@JjjjjjjjJjbUUUUUQUUUUU_UUUUUUW}T@@@@@@UUUUUUUUUUU@@@@@@`@@Bjnjbjjjjjjj@@@@@@@@@@@@@@@@h@UUUUUQUUUUUWuUUUUUUW}P@@@@@@UUUUUUUTEUUjjjjjjjjj~ozjjjjoozj@B`@@@JjjjjjjjJjj@@@@@AP@EUUUUUUUUUUUT@@@@@@@P@@@@@@@@T@jjjjjbjjk~k~jjjjjjkz`@J@@@@JjjjjjjjJjjUUUUUUUU_wUUUU}P@T@@@@UUUUUUUTUUU@@@@@@`@jjjjzjjjjjjjh@@@@@@@`J@@@@@@Bh@UUUUUUUUwuuUUUUUWu@@T@@@AUUUUUUUTUUUjjjjjbjo{~jjjozj@j@@@@jjnjjjjjJjj@@@@@AUUU]UUWUUUUUUUT@@@@@@@@@U@@@@@ET@jjjjjbkz~jjjjjozh@`@@@BjjkjjjjjJjjUUUUUUuUW}}UUT@@@EUUWuUUUTUUU`@@@@Bjjzojjjkjjjjjjj@@@@@@@@@Jjjh@@Jj@UUUUUW}_UUW]}UUP@@AUUTU}WuUUUUUjjjjk{~jjh@@jjjjk~k~jjjj@@@EUUuUUUuUUUUUUUUUUP@@@@@@D@A]EUTDUUUjjjjo~~jj`BjjjjjjjzjoUUU_UUUUUUUUUUu_}Uh@Jjjkzjjj~jjjjjjjjjjjj@Jjj@h@@ohjjj~jUUWUUUUUUUUUU_}U}UUjjo{znjjjjjjj~j~k~jAUUUU_uUWU_uUUUW}UUUUUUUUUQU@DD_tUUUUUAjj{ojjjjjjjj~jjjjjjWUUUUUUU__UUUUUjjjjjokjjjozjjoo~jjjjjjj``H@o~jhBbJBuUUUUUUU_wuUUUUnjjjjjjj{~jjjjUUUUuW}UUUUWUUUw]}UUUUUUUTE@T@WUu@UUU~nzjjjjjjjo{~jjjj}UUUUUU_}uUUUnnkj~j~jjjjjjnjj{kjjjjjjjjJj@J@kznhJjj}uUUUUUUUUW}_}UUUojjjjjjj~o~jzjUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTA@@@@@@@@EUUET@P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Properties

Name Value
svn:mime-type application/octet-stream

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26